Извършване на транспортни услуги за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД

преписка –

Тип документ Файл за теглене Дата на качване
обява 13.01.2020
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН-ЯМБОЛ” АД