Доставка на медицински изделия 2019/2020

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД преписка – 00744-2019-0008 документ Файл за теглене Дата на качване решение за откриване свали 17.12.2019 обявление свали 17.12.2019 тръжна документация свали 20.12.2019 ЕЕДОП свали 20.12.2019 П О К А