Свободни длъжности, изисквания за заемането им

„МБАЛ „Свети Пантелеймон”- Ямбол” АД обявява работни места за:


1. Лекар, Инфекциозни болести

Нашите изисквания:      

 1. Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина”.
 2. Придобита специалност „Инфекциозни болести”.
 3. Умение за работа с пациенти.
 4. Коректно,отговорно и лоялно отношение.

Какво предлагаме:

 1. Работа в екип от доказани специалисти.
 2. Подходяща среда за професионално и кариерно развитие.
 3. Постоянен трудов договор.
 4. Конкурентно възнаграждение.

2. Лекар, Неонатология

Нашите изисквания:

 1. Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина”.
 2. Придобита специалност „Неонатология” и/или „Детски болести”.
 3. Умение за работа с пациенти.
 4. Коректно,отговорно и лоялно отношение.

Какво предлагаме:

 1. Работа в екип от доказани специалисти.
 2. Подходяща среда за професионално и кaриерно развитие.
 3. Постоянен трудов договор.
 4. Конкурентно възнаграждение.

3. Лекар, Акушерство и гинекология

Нашите изисквания:

 1. Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина”.
 2. Придобита специалност „Акушерство и гинекология”.
 3. Умение за работа с пациенти.
 4. Коректно,отговорно и лоялно отношение.

Какво предлагаме:

 1. Работа в екип от доказани специалисти.
 2. Подходяща среда за професионално и кариерно развитие.
 3. Постоянен трудов договор.
 4. Конкурентно възнаграждение.

 

Документите се подават в Отдел „Човешки ресурси” на „МБАЛ „Свети Пантелеймон”- Ямбол АД ,  адрес гр. Ямбол ул.”Панайот Хитов” № 30

За повече информация: тел. 046/68 22 10

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide