ул. Панайот Хитов 30, 8600гр. Ямбол, +359 46 682 261
mbal.yambol@gmail.com     

„МБАЛ “Свети Пантелеймон”- Ямбол“ АД

 1. Aдрес на управление на дейността:
  8600 гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30,
  тел 046/66-15-30, факс 046/66-15-41,
  email:  mbal.yambol@gmail.com; mbal_zop@abv.bg
 2. Банкова сметка:
  Първа инвестиционна банка
  IBAN: BG55FINV915010BGN04M68
  BIC: FINVBGSF
 3. Адрес за приемане на оферти : гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30, „Договорни партньори, тел. : 046 682 204 email: mbal_zop@abv.bg
 4. Лица за контакт относно въпроси, разяснения и информация за процедурите по ЗОП :

Даниела Михалева  – тел. : 046 682204

Александр Иванов  – тел. : 046 682204

Общи условия:

Вътрешни правила по ЗОП (следва връзка)

Процедури по ЗОП (следва връзка)