ул. Панайот Хитов 30, 8600гр. Ямбол, +359 46 682 261
mbal.yambol@gmail.com     

„МБАЛ “Свети Пантелеймон”- Ямбол“ АД

  1. „МБАЛ “Свети Пантелеймон“ – Ямбол” АД, адрес на управление на дейността: 8600 гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30, тел 046/66-15-30, факс 046/66-15-41,

email:  mbal.yambol@gmail.com; mbal_zop@abv.bg

  1. Адрес за приемане на оферти : гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30, „Договорни партньори, тел. : 046 682 204 email: mbal_zop@abv.bg
  2. Лица за контакт относно въпроси, разяснения и информация за процедурите по ЗОП :

Даниела Михалева  – тел. : 046 682204

Александр Иванов  – тел. : 046 682204

Общи условия:

Вътрешни правила по ЗОП (следва връзка)

Процедури по ЗОП (следва връзка)