Отделение по съдова хирургия

В отделението се извършват планови и спешни операции с малък, среден и голям обем и сложност, както и спешни оперативни интервенции върху съдове, включително с голям и много голям обем и сложност

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

 

Иновативни методи на лечение:

– Субфасциална ендоскопска хирургия (SEPS – subfascial endoscopic perforator surgery) – при трудно зарастващи или незарастващи рани по долните крайници резултат от венозен застой, нарушение на целостта на кожата, персистиращо повече от 1 месец, в резултат на венозна хипертензия и инсуфициенция, при което се добавя и артериоларна микроциркулаторна слабост около раневия вал.

С методиката на субфасциалната ендоскопска хирургия (SEPS) се постига прекъсване на връзката между дълбоките и повърхностните вени на долните крайници (perforator veins). Работи се върху инсуфициентните перфораторни вени, в зоната свободна от възпалителни промени и хипоксия, с бързо възстановяване и добри козметични резултати.

– Ендовенозна лазерна аблация (EVLA – endovenous laser ablation)- миниинвазивен метод и златен стандарт при лечение на хронична венозна недостатъчност. Ендовенозната лазерна аблация  (EVLA) е общоприета методика и много ефективна минимално инвазивна терапия при лечение на варикози на долните крайници.

 

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 227/046 682 258

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide