В отделението се извършва овладяване на спешни психиатрични състояния, лечение на пациенти с изявен психотичен и/или психомоторен срив, които се нуждаят от постоянно наблюдение и/или изолация, лечение на психични заболявания, усложнени със соматични състояния, и лечение на терапевтично резистентни пациенти.
Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.
В отделението се лекуват и здравнонеосигурени пациенти.

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 304/046 682 289

Мобилен 0879296909