Отделение по педиатрия

В отделението се извършва лечение на остри, обострени и хронични заболявания, в това число остри алергични заболявания при деца до 18 годишна възраст, с комплицирано протичане и при които се предполагат интензивни диагностични и терапевтични процедури. Хоспитализират се и деца за диагностично уточняване и последващо лечение, както и обострени или усложнени случаи на диагностицирани в трето ниво пациенти, за които са дадени съответните указания за проследяване и лечение от специалистите от трето ниво (захарен диабет от 1 тип, хронични тромбоцитопении, хемофилия, епилепсии, муковисцидоза, хронични хепатити и др.).

Най-тежките, диагностично трудни и неясни случаи и заболяванията, изискващи специфично лечение, се насочват незабавно за диагностика и лечение към структура от трето ниво.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 204/046 682 252

Мобилен

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide