В отделението се осъществява лечение на едно или няколко от следните заболявания: катаракта, глаукома, заболявания на придатъците на окото, възпалителни заболявания, спешни състояния – терапия и хирургия,  някои заболявания на ретината.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 237/046 682 275

Мобилен