В отделението се извършват малки и средни по обем и сложност ортопедични и травматологични операции,  оперативни процедури с алопластика на тазобедрената става. При условията на спешност се извършват и оперативните процедури с голям обем и сложност.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 242/046 682 281

Мобилен