ул. Панайот Хитов 30, 8600гр. Ямбол, +359 46 682 261
mbal.yambol@gmail.com     

В отделението се осъществява лечение на остри, обострени и хронични заболявания на периферната и централната нервна система, с комплицирано протичане и при които се предполагат интензивни диагностични и терапевтични процедури при лица над 18 годишна възраст.
В отделението се извършват електроенцефалография, електромиография, невросонология.

В острия стадий (до четири и половина часа от възникването на инсулта) в отделението се прилага тромболитично лечение на исхемичния мозъчен инсулт.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046/682 261; +359 87 895 1535

Стационарен 046/682 246; 046/682 248