В отделението се извършва обслужване на бременности с риск, кардио-пулмонална ресусцитация на новородени деца, рутинни грижи за новородени деца, специални грижи за новородени деца, интензивно лечение, подготовка и осъществяване на неонатален транспорт.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 225

Мобилен