ул. Панайот Хитов 30, 8600гр. Ямбол, +359 46 682 261
mbal.yambol@gmail.com     

В отделението се извършват цитологични и биопсични и спешни интраоперативни изследвания, както и патологоанатомични аутопсии на починалите в болничното заведение пациенти.

Отделението разполага с хладилна камера за съхранение на труповете на починали пациенти

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 238/046 682 309

Мобилен