Отделение по инфекциозни болести

В отделението се осъществява лечение на  инфекции на дихателната система, стомашно-чревния тракт, кожата и меките тъкани, нервната система; лечение на вирусни хепатити без хепатална кома; лечение на вирусни екзантеми и локализирани вирусни инфекции на кожата без вариола; лечение на инфекции, свързани с лимфните възли; лечение на зоонози (туларемия, бруцелоза), рикетсиози (марсилска треска, Ку-треска), борелиози (лаймска борелиоза); лечение на вирусни хеморагични трески.

В отделението се работи в условията на спешност. Не се допуска планов прием на пациенти. Всички болни с инфекциозни заболявания се хоспитализират по спешност.

При необходимост се осъществява спешна изолация на болни с инфекциозни заболявания, възникнали като спорадични случаи или при епидемични взривове.

Предприема се изолация на болни с инфекциозни заболявания, извършват диагностично уточняване и провеждат специфично лечение на същите.

Когато съществува заплаха за здравето на гражданите, след разпореждане на министъра на здравеопазването се извършва задължителна изолация на заразоносители и болни.

 

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

 

 

Информация за контакти

 

Телефон

Регистратура 046 682 261

Стационарен 046 682 253/046 682 288

Мобилен

 

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide