В отделението се извършва наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН;

подготовка на болни с напреднала ХБН за диализно лечение;

лечение на болни с ХБН с хемодиализа, перитонеална диализа;

други извънбъбречни методи за очистване на кръвта; лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение;

лечение на болни с ОБН, лекувани в други структури на болницата и в други лечебни заведения; приложение на извънбъбречни методи за очистване на кръвта при спешни състояния и остри интоксикации.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 297/046 682 298

Мобилен