Отделение по диализно лечение

В отделението се извършва наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН;

подготовка на болни с напреднала ХБН за диализно лечение;

лечение на болни с ХБН с хемодиализа, перитонеална диализа;

други извънбъбречни методи за очистване на кръвта; лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение;

лечение на болни с ОБН, лекувани в други структури на болницата и в други лечебни заведения; приложение на извънбъбречни методи за очистване на кръвта при спешни състояния и остри интоксикации.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

Д-р Данаил Попов
Началник отделение

 

Д-р Данаил Попов е завършил медицина през 1976 г. в МА в гр. София. Започва работа в ОБ гр. Ямбол. От 1981 г. е началник отделение на новооткритото отделение за хемодиализа. Придобива специалност „Вътрешни болести” през 1983 г. и „Нефрология” през 1991 г. Завършва професионална квалификация по здравен мениджмънт през 2001 г.  Участвал е в редица конгреси и симпозиуми.                                      От 1984 г. е член на Европейската асоциация по нефрология, диализа и трансплантация.

 

 

 

 

Част от екипа на отделението

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 297/046 682 298

Мобилен

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide