В отделението се извършва наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН; подготовка на болни с напреднала ХБН за диализно лечение; лечение на болни с ХБН с хемодиализа, перитонеална диализа; други извънбъбречни методи за очистване на кръвта; лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение; лечение на болни с ОБН, лекувани в други структури на болницата и в други лечебни заведения; приложение на извънбъбречни методи за очистване на кръвта при спешни състояния и остри интоксикации.
Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 297/046 682 298

Мобилен