В отделението се извършват раждания на бременности – след 34-ата гестационна седмица;

при изключителна спешност или невъзможност за транспорт във всеки срок на бременността; обслужване на нормални бременности и бременности с риск.

В отделението се извършват гинекологични операции, които към момента на операцията нямат данни за злокачественост

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 215/046 682 220

Мобилен