Мултипрофилно спешно отделение

В отделението се извършват дейности при всяко спешно състояние и нужда от провеждане на спешни диагностично-лечебни действия или транспорт, които ако не бъдат предприети незабавно, биха довели до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизненоважни органи или системи или до смърт.
„Спешно състояние“ е всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизненозначими органи и системи, в това число критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациента.
Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

Д-р Недялка Петкова-Влахова -Началник отделение

Д-р Недялка Стоянова Петкова-Влахова е завършила медицина в Тракийския университет 1994 г. През 2004 г. завършва Спешна медицина. Има магистратура по Здравен мениджмънт в УНСС – 2006 г. Началник на Спешно отделение е от 2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

Част от екипа на отделението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 230

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide