Мисия и цели

МИСИЯ
Като областна болница основополагащо в нашата дейност е оценяване и лечение на  всички хора, независимо от техния произход, техния пол, техния социален статус, тяхната религия, тяхната възраст и техните специални нужди.
В нашите отделения се стремим да осигурим цялостна медицинска, сестринска, терапевтична и психосоциална помощ чрез организирано и разумно използване на наличните ресурси и прилагайки основния принцип на непрекъснатост на нашата работа.

ВИЗИЯ
Нашите виждания за бъдещето на болницата са свързани с осигуряване на стабилност в развитието й, непрекъснато подобряване на качеството на предоставяната медицинска помощ, повишаване на удовлетвореността на пациентите и персонала; утвърждаване и развитие на болницата като база за обучение.

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide