Лаборатория по микробиология и вирусология

В лабораторията се извършват изследване на гърлен, назофарингеален секрет и храчка, микробиологично изследване на урина (урокултура), микробиологично изследване на материали от гениталния тракт, микробиологично изследване на изпражнения, микробиологично изследване на ликвор, микробиологично изследване на кръв (хемокултура), микробиологично изследване на материали от рани, включително и инфекции, свързани с оперативна намеса и при изгаряния, определяне на антимикробна чувствителност на бързорастящи микроорганизми към антибиотици и химиотерапевтици по дисково-дифузионен метод, серологични изследвания на кръв и клинични материали от пациенти, доказване на облигатни анаероби въз основа на тяхната микро- и макроскопска морфология и на базата на тест за аеротолерантност, доказване на легионелен антиген в урина.

При съмнение за микробен причинител от инфекциозен материал, когато лабораторията не разполага с възможност за изясняване на етиологичната диагноза и адекватна емпирична терапия лабораторията се обръща към друга лаборатория от по-високо ниво за изясняване на етиологичната диагноза и адекватна емпирична терапия

В лабораторията се извършва изследване на материали за доказване на туберкулозни и нетуберкулозни микобактерии, в тясна връзка с референтните национални лаборатории.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

Д-р Анна Димитрова                        Началник отделение

Д-р Анна Желязкова Димитрова е завършила медицина през 1979 г. в МУ гр. Пловдив. 12 години работи в РИОКОЗ-микробиологична лаборатория в гр. Ямбол. Придобива специалност „Микробиология” през  1986 г. Има завършени специализации и курсове към НЗЦПБ към Катедра по Микробиология на МА гр. София. От 1995 до 1997 г. работила като микробиолог в гр. Триполи- Либия. От 1998 г. е Началник микробиологична лаборатория към МБАЛ Ямбол.

Квалификации:

1.Редовно участие в национални конгреси по Микробиология.

2.Ежегодно участие на конференции по Микробиология в НЗЦПБ гр. София.

3.Множество курсове за следдипломни квалификации:

-Микробиологична диагностика на стафилококовите инфекции

-Съвременни методи за изследване на облигатните анаероби

-Ръководство на специализацията по микробиология

-Микробиологична диагностика на колиентерити

-Микробиология на храненето

-Съвременна етиологична диагностика на системните микози

-Съвременни диагностични тестова за диагностика на HIV инфекция

-Болнична хигиена, методи за определяне на лекарствена чувствителност

-Обучение с апарат MINI API- BIO MERIEU

Част от екипа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 285/046 682 302

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide