Лаборатория по микробиология и вирусология

В лабораторията се извършват изследване на гърлен, назофарингеален секрет и храчка, микробиологично изследване на урина (урокултура), микробиологично изследване на материали от гениталния тракт, микробиологично изследване на изпражнения, микробиологично изследване на ликвор, микробиологично изследване на кръв (хемокултура), микробиологично изследване на материали от рани, включително и инфекции, свързани с оперативна намеса и при изгаряния, определяне на антимикробна чувствителност на бързорастящи микроорганизми към антибиотици и химиотерапевтици по дисково-дифузионен метод, серологични изследвания на кръв и клинични материали от пациенти, доказване на облигатни анаероби въз основа на тяхната микро- и макроскопска морфология и на базата на тест за аеротолерантност, доказване на легионелен антиген в урина.

При съмнение за микробен причинител от инфекциозен материал, когато лабораторията не разполага с възможност за изясняване на етиологичната диагноза и адекватна емпирична терапия лабораторията се обръща към друга лаборатория от по-високо ниво за изясняване на етиологичната диагноза и адекватна емпирична терапия

В лабораторията се извършва изследване на материали за доказване на туберкулозни и нетуберкулозни микобактерии, в тясна връзка с референтните национални лаборатории.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

 

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 285/046 682 302

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide