Конкурси и свободни места за специализанти

Обявявам броя на местата за специализанти по клиничните специалности през  2022 г., за които държавата ще финансира обучението по Наредба № 1/2015 г. обн. ДВ брой 79/21.09.2021 г.  както следва:

  • Лекар специализант по нервни болести – 4
  • Лекар специализант нефрология и диализно лечение- 2
  • Лекар специализант ортопедия и травматология- 2
  • Лекар специализант урология – 2
  • Лекар специализант пневмология и фтизиатрия- 2
  • Лекар специализант образна диагностика- 2
  • Лекар специализант УНГ – 2
  • Лекар специализант по хирургия – 4
  • Лекар специализант анестезиология и интензивно лечение- 3
  • Лекар специализант психиатрия -2

 

За връзка  Калина Фиркова, експерт „Човешки ресурси“  – тел. 0878309520

 

Д-Р ПАНАЙОТ ДИМАНОВ

Изпълнителен директор на

МБАЛ ”Св. Пантелеймон”АД-Ямбол

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide