Информация за пациентите

ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Прием и регистриране на приема

Пациенти в спешно състояние се приемат чрез спешното отделение, разположено в двора на болницата.

При незабавен или планиран прием регистрирането на пациенти се извършва на Регистратурата на болницата, разположена в един павилион със спешното отделение.

В болничната регистратура се регистрират Вашите лични данни. Необходимо е предоставянето на личната карта, която служи и за регистрирнето Ви в Регистрационната система за прием и изписване на НЗОК. Спазват се всички правила за защита на личните данни. Ако сте гражданин на ЕС представете ЕЗОК, Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК или Удостоверение за регистрация в НЗОК въз основа на удостоверителен документ. По възможност носете извършените преди приема изследвания, епикризи, указания от ОПЛ, необходими по време на престоя Ви.

При желание може да изберете лекар или екип, който да окаже грижа по време на Вашия престой. За избор на лекар или екип трябва да попълнете заявление до Изпълнителния директор, което ще Ви бъде предоставено от старшата медицинска сестра в отделението където сте приети.

Когато болницата не може да осигури необходимите здравни грижи може да бъдете придружен от близък човек. При възможност на придружителя се предоставя легло.

За всеки ден от болничния Ви престой се заплаща сума от 5,80 лв., но не повече от 10 дни годишно.  От такова плащане са освободени пациентите с определени от НЗОК заболявания; малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи; задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция Национална сигурност или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в дом за деца, лишени от родителска грижа; медицински специалисти.

Моля да заплатите тази сума в деня на изписването, в брой на касата, разположена в павилиона на болничната регистратура. Вземете Вашата фактура за плащане, която да Ви послужи и при следващ болничен престой, при необходимост.

 

Изписване и напускане на болницата

Изписването и напускането на болницата става директно от отделението където сте приети.

Персоналът от отделението ще Ви предостави епикриза с данни за Вашата диагноза, проведените изследвания и лечение, препоръки за продължаване на лечението в домашна обстановка при необходимост, препоръки към ОПЛ за Вашето проследяване след изписването, препоръки за до два контролни прегледа в нашата болницата след изписване до 30-я ден. Епикризата се издава в три екземпляра – една за Вашето досие, една за Вас и една за ОПЛ. Към епикризата ще получите рецепта, може да Ви бъдат дадени ЕКГ, образно изследване – КАТ или рентгенова снимка по определен ред.

Представете лично или чрез персонала отново Вашата лична карта за регистриране на напускането Ви в Регистрационната система за прием и изписване на НЗОК.

Не забравяйте да подготвите целия си багаж. Погрижете се за личните си вещи от нощното шкафче и оставените за съхранение при персонала. В случай на нужда разполагаме с пациентни колички.

Персоналът от болничната регистратура може да организира такси или болничен транспорт от болницата, който се заплаща на болничната каса. Уведомете затова старшата сестра на отделението, където сте настанен, своевременно.

При необходимост от издаване на болничен лист за времето на престоя трябва да предоставите данните за фирмата/институцията, където работите своевременно на старшата медицинска сестра.

Повечето от вас с нетърпение очакват деня, в който можете да се върнете у дома. Но понякога животът не е същият като преди. Старшите медицински сестри с удоволствие ще Ви посъветват предварително, ако се наложи организация и получаване на конкретна помощ за времето след изписване от болницата.

 

Обща информация за пациентите

Уважаеми пациенти,

По-долу ще намерите обща информация относно престоя Ви в нашата болница.

 

Регистрация и прием

Регистратурата се намира в павилион, ведно със спешното отделение в двора на болницата (работно време: понеделник – неделя 7дни/24 часа).

Тук ще намерите цялата информация, необходима за престоя ви в болницата

(Тел: 046/ 682-261; +359 87895 1535).

 

Допълнителни услуги

Допълнителни услуги за повече комфорт в болницата могат да бъдат получени чрез използването на различни незадължителни услуги. За тези услуги няма заплащане от НЗОК.

За възможните изборни услуги в нашата болница можете да се информирате чрез нашите табла в павилиона на болничната регистратура и болничните отделения.

 

Придружител

По време на престоя ви в болницата има възможност за настаняване и на придружител. Текущите тарифи за разходи могат да бъдат намерени в Ценоразписа на медицинските услуги. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с регистратурата.

 

Цветя

Персоналът ще намери място за поставяне на цветя. Саксийните растения не се допускат.

 

Храна

В деня на приема и до изписването получавате болнична храна. Моля информирайте лекуващия/дежурния  лекар и старшата/дежурната медицинска сестра за заболявания, за които се налага съответната диета.

По време на хоспитализацията се осигурява трикратно диетично хранене. За изготвянето на диети за различни заболявания се прилага диетичната номерична система по Певзнер, състояща се от 15 диети за различни болести, може и комбинирани диети.

Ако имате заявки за храна, които не могат да бъдат избрани в стандартните карти на менюто, моля, уведомете медицинския персонал. Ще се опитаме (диетите трябва да се спазват съответно)  да отговорим на вашите желания.

 

Кафене/ресторант на самообслужване

На приземния етаж в павилиона на отделението по вътрешни болести е разположено кафене/ресторант на самообслужване. Предлагат на посетителите, персонала и пациентите богат избор на храна.

Работно време: от понеделник до петък: 07:00 –  19:00. Събота  и официални празници: 07:00 – 13:00.

Почивен ден – неделя

 

Телевизия,  телефон

При желание ще получите платима чип карта от служител. Информация и инструкции може да получите от персонала в отделението.

В случай на необходимост може да се свържете с Вашите близки от преносимия служебен телефон в отделението

 

Изгубени вещи

Моля, предайте изгубеното имущество на сестринския персонал в отделението.

 

Похвала и критика

Всяка обратна връзка и оплакване се приема от нас и се счита за предложение за подобрение.

Ето защо, моля, използвайте възможността за похвали и предложения и ни кажете какво мислите чрез въпросника за пациента „Вашето мнение е важно за нас“. Може да получите  въпросника  в Регистратура, в зоните за чакане или от сестринския персонал.

Освен това всеки пациент има възможност да предава жалби директно на ръководството или на „служителя по жалбите“ чрез нашата система за управление на оплакванията. Попитайте вашия медицински персонал.

 

Духовна грижа

Свещениците, пасторите от различните деноминации могат да посещават пациентите при желание. Моля, да уважите религиозните чувства  на останалите в болничната стая  и да спазвате необходимия ред.

 

Социални услуги

Съвети и информация за социални грижи и социални услуги (информация: старшите медицински сестри по отделения).

 

Изписване и напускане на болницата

Като правило изписването се планира и вие ще бъдете информирани предварително, обикновено предния ден. Изписването се извършва предимно сутрин. След това пациентите имат възможност да посетят семейния си лекар директно или да организират домашното посещение на лекаря. Назначеното за дома лечение се изписва на рецепта. Когато лекарството се заплаща от НЗОК посетете ОПЛ за издаване на рецепти към НЗОК. Моля, информирайте семейството си за вашето освобождаване. Превозът до дома или при семейния лекар трябва да бъде организиран от вас или членовете на вашето семейство. Изключение: Планирани/Спешни трансфери към други болници при продължаване на болничното лечение.

 

Изследвания и физиотерапия

За оптималното лечение на нашите пациенти, както и за подпомагане на пациентите и лекарите при прегледа и назначаване на терапия, към болницата функционират:

Отделение по образна диагностика – денонощен режим на работа

Клинична лаборатория  – денонощен режим на работа

Микробиологична лаборатория

Моля, заявете необходимите изследвания на болнична регистратура.

 

Отделение по физиотерапия и физикална медицина – в делнични дни,  Телефон 046/682 209; 046/682 244

 

Здравно осигуряване

При постъпването Ви в болницата персоналът на болничната регистратура извършва справка за Вашето здравно осигуряване. При неплатени здравни осигуровки  за период от 36 месеца назад, ще Ви бъде дадена разпечатка от интернет сайта на НАП. За всеки месец през 2020 г. се заплащат 24,40 лв. Моля платете здравните си осигуровки на гише на НАП до края на болничния престой. Ако не успеете да заплатите, болницата ще Ви предостави информация за дължимата сума за всеки ден болничен престой по ценоразписа на болницата.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide