Дезинфекция и централно снабдяване със стерилни материали

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ЦЕНТРАЛНО СНАБДЯВАНЕ

 

В звеното за централно снабдяване със стерилни  материали  се извършва обработка и стерилизация на медицинските изделия.

Прилагат се следните стандартизирани методи:

Стерилизация на медицински изделия. Влажна топлина (автоклавиране): БДС – EN  ISO  17665 – 1:2006

Стерилизация на медицински изделия. Етиленов оксид (газова стерилизация): БДС – EN  ISO  11135 – 1:2007

 

Обработката и стеризилацията на медицински изделия (в т.ч. медицински изделия за многократна употреба) се извършва от квалифициран персонал, в подходящи помещения, подходящо оборудване и информационна система.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide