Дари кръв

КЪДЕ И КОГА ДА ДАРИТЕ КРЪВ

Отделението по трансфузионна хематология работи 24 часа с непрекъснат режим на работа, но обслужва кръводарители всеки работен ден от 8.30 до 13.00 часа.

Близки, роднини и приятели могат да дарят кръв за лекуваните в болници в други региони на страната

ЗАЩО ДА ДАРИМ КРЪВ?

Кръвта, кръвните съставки и произведените от тях биопрепарати са незаменими лечебни средства и досега няма създаден общодостъпен качествен аналог или заместител. Единственият източник на тези лечебни средства е здравия човек.

Всеки ден дарената кръв връща на стотици болни хора и пострадали живота, здравето и радостта.

ЗАЩО КРЪВОДАРЯВАНЕТО ТРЯБВА ДА Е БЕЗВЪЗМЕЗДНО И ДОБРОВОЛНО?

Кръводаряването е взаимна помощ – днес аз се нуждая от дарена кръв, утре моят
дарител може да има нужда от нея. Безвъзмездността и доброволността са основни принципи и етична норма на кръводаряването в целия свят. Те гарантират безопасна кръв, социална справедливост в човешките взаимоотношения. Хуманният характер на кръводаряването е израз на съпричастност и принадлежност към гражданското общество в България.

КОЙ МОЖЕ ДА ДАРИ КРЪВ?

Всички хора на възраст от 18 до 65 години, които нямат медицински противопоказания за това, могат да дарят кръв до 450 мл еднократно.

Мъжете могат да кръводаряват пет пъти в една календарна година, а жените четири пъти, като интервалът между две кръводарявания е не по-малък от два месеца (60 дни).

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ?

На всяко лице, изявило желание да стане кръводарител се извършва медицинско освидетелстване от лекар, което включва:

  • Попълване на въпросник;
  • Преглед и анамнеза за прекарани заболявания;
  • Измерване на пулс, кръвно налягане, температура;
  • Определяне на хемоглобин, кръвна група и др.

Медицинските изисквания, на които трябва да отговаря кандидата са много строги и това е така, защото всичките усилия на служителите, които работят в Центъра за трансфузионна хематология са насочени към:

  • Гарантиране здравето на кръводарителя.
  • Гарантиране здравето на пациентите, чрез изследвания и прилагане на безопасни кръв и кръвни съставки.

Самото кръводаряване отнема около 30 минути и не крие рискове за заразяване, тъй като всички материали и консумативи са индивидуални и за еднократна употреба.
Взетата кръв се възстановява от организма за три – четири седмици, без да са необходими някакви допълнителни мерки и усилия от кръводарителя.

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 ….

Мобилен 0878951609

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide