Манту, BCG, реваксинации, лечение на туберкулоза

В отделението по пневмология и фтизиатрия се извършват проби „Манту” и при необходимост реваксинаци с BCG – ваксина на деца съгласно имунизационния календар на Република България. Манипулациите се осъществяват под контрола на специалист по пулмология и фтизиатрия след предварително записване на регистратурата на болницата, в дните от понеделник до сряда за пробата „Манту“. Пробата „Манту“ се отчита на 72-я час след извършването и.

В отделението се извършва диагностика и лечение на туберкулоза, което включва:

  • активно и продължително лечение
  • диспансеризиране за контрол и наблюдение
  • изследване и следене на контактни и суспектни на туберкулозни, издирване и обработване на контактни на болни с туберкулоза. Изследване на съмнителни за туберкулоза лица;
  • диагностика и издирване на пациенти с ЛТБИ (латентна туберкулозна инфекция);
  • скринингови мероприятия на рисковите контингенти.

Диагностиката и лечението на туберкулозата се финансира по реда на Наредба № 3/5 април, 2019г. на Министерството на здравеопазването.

Услугите се предоставят и на здравнонеосигурени лица.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide