Болнична аптека

Болничната аптека е снабдяването на структурите на МБАЛ с лекарствени средства, превързочни материали, консумативи и медицински изделия.

Болничната аптека не работи с граждани и не извършва търговия на дребно.

 

Информация за контакти

Телефон

Стационарен 046 682 270/046 682 312

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide