ул. Панайот Хитов 30, 8600гр. Ямбол, +359 46 682 261
mbal.yambol@gmail.com     
Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ЯМБОЛ – „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД
От 140 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При  разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14.000 стационарно болни и 15.000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120.000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти. Чрез постоянно развитие на медицинските дейности се предлагат достъпни и на най-високо ниво медицински грижи възможно най-близо до пациентите от региона. Предлаганото качество на здравните дейности е наша цел. Болницата е сертифицирана по стандарта БДС EN ISO 9001: 2015. Като болница с най-широкия кръг от здравни дейности в региона и предоставяни от лекари, медицински специалисти и помощен персонал, работим в тясно сътрудничество с общопрактикуващите лекари и амбулаторните специалисти  в  региона, медицински и социални институции, неправителствени организации, имащи отношение към укрепване и поддържане на здравето. „Стани здрав – остани здрав“